Get Adobe Flash player
Music Artists I like
Yann Tiersen, Clint Mansel, Antonio Vivaldi, Rammstein, A Perfect Circle, Led Zeppelin, Gabriel Fauré, Erik Satie, John Williams, Fryderyk Franciszek Chopin, Sergej Prokofjev, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Deep Purple, Metallica, Moby, Draconian, David Bowie, Daft Punk, Massive Attack, Enya, Muse, Björk, Alice in Chains, The Prodigy, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Guns ‘N’ Roses, AC/DC, Megadeth, Tool, Mortal Love, Mor Ve Ötesi, Godsmack and others.
Sites I like
9gag

Ne vjerujte propagandi modernih muslimanskih ‘naučnika’. Nema nikakvih naučnih čuda u Kur’anu!

Kur’an je u sukobu sa naukom. Analizu i razne primjere o zastarijelosti ove knjige možete jednostavno pročitati ovdje. Dobro došle su reakcije čitaoca koji se ne slažu sa tekstom. Neka ga SLOBODNO isprave u koliko smatraju da neki dio nije tačan. Do sad se, na žalost, ni jedan pismen musliman nije odazvao na SADRŽAJ ovog teksta. Jedino su me pojedini pokušali anonimno poniziti ne shvatajući da sa takvim jadnim komentarima samo sebe ponižavaju. :)
Uvod

Moj posao je da svoje težnje uskladim sa činjenicama, a ne da gledam kako ću činjenice uskladiti sa svojim težnjama. ~ Thomas Henry Huxley, veliki engleski iztraživač prirode i filozof.

Navedeni citat opisuje stav pravog naučnika, filozofa ili čovjeka koji jednostavno traži istinu. Religiozni fanatici raznih ideologija su na protiv ovoga skoro uvijek radili suprotno i pokušavali da sadržaj religioznih pisanja usaglase sa naučnim činjenicama. Najapsurdnije tvrdnje na ovom polju trenutno dolaze sa islamske strane. Na skoro svakoj islamskoj stranici na internetu postoji odsjek za ‘naučna čuda u Kur’anu’ i o ovoj temi postoji raznih filmova, knjigica i brošura od kojih su knjige turskog kreacioniste zvanog Adnan Oktar (koji je bolje poznat kao Harun) vjerovatno najpopularnije. To što ovi moderni muslimanski ‘naučnici’ pokušaju da dokažu je da u Kur’anu stoje stvari opisane koje su moderni naučnici tek ‘nedavno’ otkrili. Te opise po tome koriste kao dokaz da je Kur’an savršena Božija riječ.

Prvi put sam se susrela sa ovim ‘čudima u Kur’anu’ prije nekoliko godina, gledajući dvd Islam i nauka. Nisam bila načitana kao sad tako da sam povjerovala ono što je prezentirano u filmu. Osjetila sam neku radost i ispunjenost, jer sam imala neki divni osjećaj da sam na pravom putu ka istini, da me čeka nagrada. Ali mi se nije uopšte svidjelo što je taj film bio naporan i bez potrebe mnogo puta ponavljao iste riječi. Nije ličio na normalan, objektivan dokumentarni film, nego prije na neku propagandu u kojoj se koristile metode za ispiranje mozga kao: mnogobrojna ponavljanja, previše pojednostavljen govor, totalno nadmetljiv ton glasa osobe kao sa neke reklame koja te pokušava ubijediti u nešto, itd. Ne mogu se sjetiti svih detalja jer je to bilo prije nekih 6 godina, ali se sjećam dobro tog glasa zbog kojeg sam imala upored radosti, neki neugodan osjećaj da nešto nije nikako u redu. Taj osjećaj sumnje sam pokušala suzbiti i uspjela sam ga dugo vremena držati u podsvijesti, dok se nije sve češće počeo buditi od kako me počela zanimati razna životna pitanja i od kako sam počela čitati Kur’an u kojem sam nalazila nejasnoće i stvari koje su u sukobu sa logikom.

Najpoznatije ‘dokaze’ koje muslimanski fanatici navode u Kur’anu, sam analizirala ispod – (složeni su po temama) – i došla do zaključka koji je kontra od onoga u što su me pokušali ubijediti.

 • Embriologija
 • Daktiloskopija
 • Stvaranje u parovima
 • Širenje svemira
 • Big Bang
 • Funkcija brda
 • Atomi
 • i ostale
 • Embriologija u Kuranu?

  U ovom poglavlju ćete naći mnogobrojne konkretne greške u Kur’anu. Pitanje – da li Kur’an daje detaljan opis o nastanku djece i razvijanju nerođenog dijeta, kao što mnogi muslimani tvrde? Početi ćemo sa surom 23 koju oni navode.

  Sura 23: ajeti 12-14:
  Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo,
  zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo,
  pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!

  Kakve veze zemlja ima sa spermom, to ne znam. Ali čitamo dalje. Allah sjeme stavi na sigurno mjesto pa od kapi sjemena napravi ugrušak. Skroz je pogrešno opisati embrion kao ugrušak krvi. Iako je krv jedna od njegovih sastavnih dijelova, to nije krv koja je ‘tekla’ pa se mogla zgrušati, nego se nalazi unutar njeg i to tek kasnije. Krvna zrnca se tek formiraju nakon 4. mjeseca trudnoće! Isto nije tačno da dijete nastane od kapi sa spermom, nego od jednog spermatoida. Također je veoma čudno što se nigdje u ovom procesu ne pominje tako jako bitna jajna ćelija!

  Odakle ova pogrešna predstava da djeca nastaju od samo sjemena? Potiče još od Rimljana i Grka. Aristotel je mislio da sperma gruša krv u maternici i da od ugruška nastaje embrion, baš kao što piše u Kur’anu! On je napisao da je krv od menstruacije kod žena isto što je sperma kod muškarca i da kad se sastave, spermatodi mogu da sa pokretima zgrušaju krv tako da se formiraju ugrušci od kojih nastaje dijete. Također je mislio da muškarci daju spermu sa sjemenom, a žene krv. Nigdje se ne pominje jajna ćelija. Sličnu teoriju je imao i Claudius Galenus. Sjeme je aktivni princip, a krv pasivni. Žene nemaju aktivnu ulogu u nastajanju bebe, nego samo nose bebu na sigurnom mjestu. Kur’anski ajet iz sure 2 ispod opisuje slično:

  2:223: Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete,

  Slične ideje stoje u bibliji, u kojoj sjeme nastaje od ilovače. U knjizi The Developing Human, koja je jedna od najpoznatijih knjiga o koncepciji i razvoju dijeteta, pisac Keith L. Moore citira iz jednog starog Hindu-zapisa zvanog Garbha Upanishad (od 1416 godina PRIJE nove ere!!):

  From the conjugation of blood and semen the embryo comes into existence.

  U mnogim kulturama su ljudi imali ovu pogrešnu sliku, tako da nije čudo što to možemo prepoznati u Kur’anu, knjigu koju su pisali pogrešivi ljudi i koja zbog toga ne može nikako biti istina ili Božija riječ. Pogledajte ovdje dio iz navedene knjige.


  ‘Zakvačka’?

  Neki muslimani međutim tvrde da arapska riječ ‘alaq’ u gornjem ajetu koja znači ‘ugrušak’ također može značiti ‘zakvačka’ ili pijavica. A pošto je embrion ‘zakačen’ za maternicu i prima kroz nju krv, tu muslimani vide neko čudo.
  – Kao prvo se treba zapitati da li treba vjerovati nekom novom prevodu kad su svi prevodi do tad govorili o ugrušku. Ipak su to ljudi prevodili koji su jako naučeni u Arapskom jeziku.
  – Druga stvar je da se ovdje sigurno ne radi o nečemu što ljudi tad nisu mogli znati. Funkcija pupčane vrpce je već 1000 godina prije Muhameda bila poznata i mnogi naučnici poput Hipokrata i Klaudius Galenusa su opisivali način na kojm se embrion hrani i anatomiju ženskih organa. Aristotel je pisao:

  Pupčana vrpca je poput vene, kod nekih životinja jedna a kod drugih više. (…) Vene su povezane za maternicu i kroz njih se embrion hrani.

  Nije čudo što slično nalazimo u Kur’anu, jer su knjige ovih naučnika važile kao standard za anatomiju i medicinu i bile su prevedene na arapski jezik.
  – Kao treće, ako je značenje rječi ‘alaq’ stvarno ‘zakvačka’ ili pjavica i ako se ona odnosi na embrion koji uzima krv, ta zakvačka ostaje zakvačka čitavu trdnoću i postaje beba. Ne formira se prvo u grudu mesa ili nešto drugo, kao što piše u Kur’anu!

  ‘Zakvačka’ se u nekom hadisu za kojeg sam čula odnosi na spermatoid koji se kača za maternicu. Odakle ta ideja? Možda ne znam najbolje objasniti, ali se sjećam časova biologije u srednjoj školi iz kojih smo učili da spermatoid nosi samo po jedan hromoson, tj. haploidan je. Jajna ćelija (koja jeste vezana za maternicu) primi spermatoid, pa se ove dvije ćelije ‘pretope’ u jednu diploidnu (sa parovima hromosona) ćeliju koja se dalje dijeli mitozom. Spermatoid se po nauci ne kača za maternicu (kao u tom hadisu) nit iz njeg može nešto nastati bez jajne ćelije, za razliku kao što se očigledno dešava u Kur’anu! Običan ljudski propust u pisanju.


  Redoslijed u razvijanju

  Drugi dio sure opisuje redoslijed putem kojeg se kosti i meso razvijaju. U Kur’anu stoji da od ugruška nastaju kosti, a kad se kosti formiraju, tek onda nastaje meso i neki muslimani bez ikakve sramote tvrde da se ovo poklapa sa znanjem moderne medicine! Ni to nije tačno. Kosti i meso se formiraju odprilike istovremeno. Čak se prve ćelije za organe počnu formirati prije ćelija za kosti! U šestoj sedmice kosti još nisu formirane do kraja, a beba već ima mišiće i može da se pomijera zahvaljujući mišićnim tkivima. Oko osmog mjeseca još nisu sve kosti formirane, a beba ima tkiva ili ‘mesa’ i može se baš kontrolirano kretati.

  Razumljivo je zašto su ljudi koji su pisali Kur’an prije mislili da se meso formira tek nakon kosti. Kod skoro svega što ljudi prave, na pr. šator, prvo se pravi skelet pa onda okolo postavlaju kože. Logično. Zato znamo da je Kur’an ljudska riječ, a ne Božija – jer Bog ne bi pogriješio, on bi trebao znati sve.


  Spol dijeta

  Mnogi vjernici tvrde da u Kur’anu piše znanje o otkriću koje je pokazalo da nije jajna ćelija ta koja određuje spol djeteta nego spermatoid, jer jajna ćelija nosi samo X-hromosom, dok spermatoid nosi X ili Y hromosom. Ako se ćelije sastanu i formiraju kombinaciju XX, dijete je žensko, a ako XY, muško. Kao dokaz navode Suru 53, ajet 45.

  53:45-46 i da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci;

  Kao što vidimo, nigdje se ne pominje jajna ćelija niti sastjanje muškog sjemena i ženske ćelije. Piše da od kapi sjemena nastaje muško ili žensko, jer u to vrijeme nije bilo ni poznato da postoji jajna ćelija. Kao što je poznato u medicini – iz kapi sjemena ili jedne same sjemenke ne može nastati ništa. A ‘kap’ sjemena se ne može odnositi na jajnu ćeliju jer se ona ne izbacuje. A pogledajmo citat ispod.

  75: 36-39 Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?
  Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,
  zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,
  i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,

  Poznato je da je hromosom koji određuje spol dijeteta već pristupan u ćeliji sperme prije nego što onda dođe do jajne ćelije, čak prije nego što se ‘izbaci’. Odma nakon mejoze, proces nastajanja ćelija za reprodokciju, dok je čovjek još dijete, tad već u svakoj ćeliji ima ili X ili Y hromosom. (ispravite me ako se varam) A kao što vidimo u oba citata iz Kur’ana, nije sjeme koje određuje spol, nego Allah. U prvom citatu ne piše da je spol određen već prije izbacivanja, a u drugom čak vidimo da tek nakon izbacivanja, ubacivanja u maternicu, pa tek onda mu Allah odredi razmjer i lik i onda stvara jednu od dvije vrste – tek onda određuje spol. Sa naučne i razumne tačke gledišta je ovaj ajet pogrešan.

  A čak i da piše ono što pojedini muslimani od ovoga prave – u staroj Grčkoj su filozofi još od davno raspravljali o razlikama među spolovima. Neki su, na primjer Empedodes, pretpodstavljali da razlika nastane u maternici, ali neki prirodni filozofi su više nego hiljadu godina prije Muhameda bili mišljenja da je spol već određen u sjemenu! Aristotel je o tome napisao:

  Anaxagoras i pojedini tvrde da je razlika u spolovima već prisutna u sjemenu. Sjeme je od muškaraca a žensko nudi prostor.

  Aristotel se nije slagao sa idejama o mjestu produkcije sperme i nije vjerovao da od u njoj ima nešto u obliku materje što utiče na proces. Ali je i on vjerovao da pokreti sjemena određuju spol i da je krv od žene materija. Ništa čudno dakle!

  The Qur’an mentions the male’s semen ONLY:

  Woe to man! What has made him reject Allah? From what stuff has He created him? From a sperm-drop: He has created him, and then molded him in due proportion. (Qur’an 80:17-19)

  Since in fact we are formed when a sperm and egg unite, why does male semen get all of the credit in the Qur’an? Where is the egg? Perhaps it is because we can see semen, but we cannot see the ovum. Since the Qur’an tells us about semen (or the “sperm drop”), which we can see, but mentions nothing about the egg, we are forced to conclude that this is a simple human observation, and very definitely not a scientific miracle!
  Daktiloskopija u Kur’anu?

  Za one kojima je pojam u naslovu nepoznat – Daktiloskopija je nauka o idenfikaciji otisaka prstiju i ruku. Poznato nam je da najvjerovatije svaka osoba na svijetu ima svoj jedinstveni otisak prsta. Mnogi muslimani tvrde da je Allah ovo znanje objavio u Kur’anu. A pošto također tvrde da u vremenu kada je Kur’an objavljen ljudi ovo nisu mogli znati, to dokazuje da je Kur’an Božija riječ. Sad ćemo da vidimo da li su u pravu.

  U Kur’anu piše: (za svaki slučaj ćemo pogledati dvije verzije)

  75:4 ‘Yes. [We are] Able [even] to proportion his fingertips.

  75:4 ‘Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.’

  Kako četvrti ajet (kojeg muslimanski naučnici navode kao dokaz) dokazuje da je Kur’an naučno čudo, meni nikako nije jasno. Možda treba pogledati i ostale ajete. Evo kako Sura 75 ‘Al-Qiyama’ što znači ‘Smak svijeta’ počinje, tj. prvih 5 ajeta:

  1. Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi
  2. i kunem se dušom koja sebe kori.
  3. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?
  4. Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.
  5. Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi

  Analizirajmo dio po dio. Očigledno je da se ovdje radi o smaku svijeta. Sam naslov sure, ‘smak svijeta’, kao i ajeti 1, 3 i 5 govore o tome. Nije mi jasno ko se u prva dva ajeta kune niti zašto, ali nije toliko bitno sad. Allah – Sveznajući! – u 3. ajetu PITA (čudno bi bilo da se Sveznajući nešto pita kad već sve zna, pa ću ovo pitanje tumačiti kao da se obraća čovjeku ne bil’ ga upozorio) da li čovjek misli da neće umrijeti. U četvrtom ajetu govori o tome da će sigurno doći taj dan (svi ćemo umrijeti) – i kako je to samo divno pjesnički opisano – uzvišeni nam daje sliku naših ostataka koji će biti sakupljeni nakon ovog života. Kakva predivna knjiga, moram priznati. Ne znam kako vi doživjajte ove stihove, ali ja baš uživam u razmišljanju o kosturu koji će ostati nakon što umrem i baš je potrebno na ovaj način dati do znanja da ću umrijeti. U 3. i 4. ajetu je dakle govor o već mrtvom čovjeku. U 5. ajetu piše kako čovjek IPAK hoće da griješi ‘dok je živ’, (ne bi da skrećem sa teme, ali zar nije čudno kriviti čovjeka za greške kad je čovjek takav stvoren, da bude pogrešiv i nesavršen? Zašto ga je potrebno ružiti kad je takav stvoren i kad savršeno ispunjava svoju funkciju, svoju svrhu?) dakle jasno je da 4. ajet govori o mrtvom čovjeku kojeg Allah može ponovo stvoriti.

  Može ga, nakon što sakupi njegove kosti, ponovo stvorit’ i njegove jagodice prstiju, koji se smatraju završetcima ili vrhovima, što po meni logično gledano znači da čovjeka može od kostiju pa do tih završtaka ponovo stvoriti baš onakog kakav je i bio. To je jedna po meni sasvim logična intepretacija zašto se ovdje pominju jagodice. Bilo kako bilo, nigdje ne pominje ništa o jedinstvenim, različitim jagodicama, a kamo li o otiscima. To što će Allah jagodice ponovo stvoriti ne implicira ama baš ništa o otiscima niti o njihovoj jedinstvenošću.

  Također je totalno nepromišljeno od vjernika uopšte koristiti ovaj ajet da bi dokazali da u Kur’anu ima nauka, jer pravi naučnik ne smatra za moguće da od sakupljenih kostiju mrtvog čovječanstva, opet direktno može nastati to čovječanstvo, dakle biti oživljeno i to baš da budu iste osobe. (moguće da islamski fanatici ili bar neki od njih uopšte ne koriste svjesno ajete kao propagandu i zaista i vjeruju da je ono što pišu istina. Vjerujem da ima i takvih, i moram priznati da sam i ja prije svim mogućim sredstvima branila vjeru od nevjernika i kritičara, tako što sam u školi pisala tekstove i održavala čitave prezentacije koje još uvijek imam sačuvane i kod kojih me nekad iznenađuje koliko su zapravo dobre. Kur’an je bio veliki napredak, pogotovo za poziciju žene – međutim, previše je toga u Kur’anu što ne štima da bi i dalje stojala iza ove ideologije.)

  A sad pazite ovo – nastavljamo dalje – čak i da piše to da su jagodice u ljudi različite, jedinstvene ili bilo šta u tom smislu – opet nije tačno da ljudi to nisu u to vrijeme znali. U starom Babylonu su poslovni ljudi koristili otiske prstiju u glini kao pečate, da bi podpisali dokumente. Skoro hiljadu godina prije rođenja poslanika su ljudi u Kini koristili otiske prsta na papiru pomoću mastila u sudnicama. Pogledajte tekst ispod i slike. Ako neko želi prevod, neka mi javi, pa ću rado prevesti tekst.

  Prehistoric
  Picture writing of a hand with ridge patterns was discovered in Nova Scotia. In ancient Babylon, fingerprints were used on clay tablets for business transactions. In ancient China, thumb prints were found on clay seals.
  fingerprints

  Use of fingerprints to protect documents against forgery goes back to Babylonia some 2,500 years before Islam (i.e. 20th-19th century BCE!), when parties to legal contracts impressed their fingerprints into the clay-tablets on which contracts had been written. Chinese officials impressed their fingerprints in clay-seals to seal official documents as early as the third century BCE, a practice that continued in China as they discovered paper and started using it for writing legal documents. Arab Muslim merchant Abu Zayd Hasan, while visiting China before 851 CE, witnessed Chinese merchants using fingerprints to authenticate loans.
  fingerprints
  Even forensic use of fingerprints, such as to keep records of criminals, goes back thousands of years before Islam. During Babylonian king Hammurabi (1792–1750 BCE), law-officials fingerprinted arrested criminals; in China, handprints were used as evidence in a trial for theft c. 300 CE. In 650 CE, the Chinese historian Kia Kung-Yen remarked that fingerprints could be used as a means of authentication.
  Usage of fingerprints for signature and identification purposes goes thousands of years before Islam!

  Kao što vidite, jedinstvenost otisaka prstiju je duže poznata nego što mnogi misle. A čak i da nije, u Kur’anu se ta jedinstvenost niti otisci prstiju uopšte i ne pominju. Pominju se samo jagodice, vjerovatno u kontekstu završetaka ponovnog stvaranja ljudi koji su mrtvi! U koliko vam ovaj tekst nije dovoljno ubijedljiv, pogledajte priloženi link sa veoma opširnoj analizom na engleskom jeziku.
  O stvaranju u parovima

  Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara parove: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju! (Kur’an, 36-36)

  Muslimani u ovom ajetu navode tri primjera stvaranja u parovima:

  1. Parovi koji niču iz zemlje, dakle sve biljke imaju muške i ženske izdanke
  2. Stvaranje ljudskih parova, muškarca i žene i moguće ljudskih osobina
  3. Nepoznati parovi

  Što se tiče druge tačke, istina je da postoje dva spola ljudi (nećemo sad ubrajati neke poremećaje da ne ispadne da tražimo trun u jajetu), ali sa onima koji tvrde da sve ljudske osobine postoje u parovima se ne mogu složiti.

  Muslimani tvrde da se nepoznati parovi pod trećom tačkom odnose na djeliće i anti-djeliće, kao što je otkriveno u fizici tek nakon objave Kur’ana i vjeruju da je to neko čudo. U vezi ovoga i druge tačke poledajte ovaj odličan članak i sve će vam biti jasno. Preporučujem čitav članak, ali bar analizu i zaključak. Svodi se na to da uopšte sva bića uključujući biljke nisu stvorena u parovima. (examples include asexual organisms, parthenogenetic organisms, hermaphrodites, or Schizophyllum commune) Po tome su ajeti koji govore da je Allah storio sva bića ili biljke u parovima pogrešni!

  Što se tiče treće vrste parova, u Kur’anu ne piše doslovno da se ovdje radi o djelićima i anti-djelićima niti nešto što ikako asocira na to – znači to je subjektivna intepretacija nečeg ‘što je nepoznato’. Na ovaj način se može dokazati bilo šta! Nejasan tekst može značiti svašta. A u krajnjem – u Kur’anu piše da je ta neka vrsta parova nama i dalje nepoznata, dakle Bog je sklonio to znanje od nas u sadašnjosti, jer rečenica u Kur’anu govori u sadašnjem vremenu. (‘oni ne znaju’, a ne ‘oni nisu znali’) Zbog toga logički gledano možemo isključiti da se ovdje radi o djelićima koji su bili nepoznati pa poslije otkriveni u nauci. Sad jesu poznati. A nešto što je Bog odredio da nama nikad bude nepoznato, ono neće nikad ni biti. Mi ne možemo protiv njegove volje. Ništa čudno dakle u ovom tekstu.
  matter and antimetter
  Ali recimo čak da se odnosi na ovakvu vrstu parova. To što se navodno pominju nije ništa novo. Jin i Jang, dva osnovna pojma u Kineskoj filozofiji (nastala mnogo godina prije objave Kur’ana i Biblije), na takoreći isti način simboliziraju nerazvodljve parove i dvojnosti u prirodi i čitavom svemiru!

  yin-yang


  ‘Naučna čuda’ u Rig Vedi

  Hindusi poredeći sa muslimanima na sličan pa čak i mnogo ubijedljiviji način dokazuju istinu svoje vjere tako što navode neka naučna čuda u tekstovima Rig-Vede mnogo starijih od Kur’ana. Na pr. se u Rig Vedi navodno pominje Higg’s Bosson. Pogledajte bar na kratko ovaj članak ‘Higgs Boson is an Indian discovery, claims Vedic scientist’. (ako vas interesuje šta je Higg’s Bosson, mogu vam preporučiti knjigu ili emisiju, samo javite) U ovom članku ima stvarno mnogobrojnih ‘dokaza’ pa čak i citata od naučnika koji su doktorilali i rade na univerzitetima i u NASI, a ujedno izjavljuju da je taj tekst Božija riječ! Njihovi ‘dokazi’ nisu ništa slabiji od dokaza u Kur’anu, nego čak mnogo ubijedljiviji! Scientific miracles Hindu-scriptures. U glavnom meni djeluju veoma vjerodostojno na prvi pogled. Nemojte me shvatiti pogrešno – ne pokušajem nipošto reklamirati neku drugu religiju, nego vas želim upozoriti da budete kritični i oprezni kod ovakvih tekstova! Jedan od najboljih savjeta koji sam ikad čula i drugima mogu dati – vjeruj prije onima koji traže istinu, a ne onima koji tvrde da su je našli. Neke stvari ne razumijemo i nikad ne možemo shvatiti jer nemamo dovoljno pameti i razumijevanja, međutim, neke stvari ne razumijemo baš zbog toga što smo prepametni! (tj. mislimo da sve znamo i ne vidimo svoju tvrdoglavost)

  The ancient Chinese Yin-Yang duality principle proves that the Muslim claim of ‘creation in pairs’ to mean matter antimatter complements to be unremarkable. Besides, some Hindus make similar claims about the Rig-Veda (1700 – 1100 before Chr.) as the Muslims make about the Qur’an and scriptural allusions to matter and antimatter. In reality, such claims of scientific foreknowledge can be made for any ancient text!

  Širenje svemira?

  Jedna od naj čuvenijih tvrdnji je da Kur’an opisuje nastanak i širenje univerzuma. Poslanik Muhamed te opise nije mogao sam izmisliti i to navodno potvrđuje da je Kur’an Božijeg porijekla. ‘Big Bang’ i širenje univerzuma je po vjernicima skroz jasno opisan u Kur’anu. Sura 51:47 je jedan od najčešće upotrijebljenih citata.

  U svojoj knjizi ‘Čuda od Kur’ana’ Adnan Oktar citira Suru 51:47 ovako:

  Mi smo nebo sa moći napravili. U istinu, Mi smo u stanju da veličinu i prostor od njega proširimo.

  Ono što odma vidimo u ovome citatu je da samo piše da je Allah u stanju da proširi prostor od neba. To što je on u stanju da ga proširi, uopšte ne znači da ga trenutno širi, da će ga proširiti ili da ga je ikad proširivao. Dakle proširivanje se po ovom prevodu ne dešava u ovom trenutku nit je nešto što se nekad desilo. Pored toga, prevod citatata koji je u ovoj knjizi korišten kao dokaz, uopšte nije toliko poznat. Taj prevod se razlikuje od poznatih prevoda. Moguće je da je korišten jedan od Engeskih prevoda koji glasi:

  We have constructed the heaven with might, and verily, it is We who are steadily expanding it.

  Tu piše da se širi nebo. Međutim čak i muslimanski eksperti se slažu sa tim da je samo u tom engleskom prevodu riječ o ‘širenju’, a taj prevod je jedan od najnovijih, dakle neko ga je izmijenio. U prijašnjim prevodima, pa čak i engleskim, se uopšte ne koristi ta riječ. Iz tog razloga je sasvim pravedno pa čak i poželjno sumnjati u taj jedini prevod koji govori o ‘širenju’.

  Evo nekoliko verzija ovog citata najbolje ocijenjenih engleskih prevoda sa neta:

  YUSUFALI: With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.

  PICKTHAL: We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).

  SHAKIR: And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample.

  Ni jedan od gore navedenih prevoda govori bilo što o svemiru koji se širi stalno ili trenutno. Čak se ne govori o svemiru nego o dignutom nebu! Nebo je samo jedan dio atmosfere ili svemira vidljiv sa površine zemje. Najčešće se odnosi na vidljivi dio Zemljine atmosfere.

  Evo i jedan prevod koji sam ja našla na našem jeziku.

  Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo.
  http://gusic.tripod.com/kuran_bos/

  Tu ništa ne piše o prostoru koji se stalno širi, čak ni malo ne liči na to.

  Glagol od kojeg je Arapska riječ ‘moosi’oon’ uopšte ne može imat značenje ‘širenje’. po Dr. Ali Sina riječ korištena ovdje ‘moosiAAoona’ potiče od riječi wordvaseun što znači veliko i nema nikakve veze sa širenjem. Kada neko kaže ‘al rezwano vaseun’ to znači ‘vrt je ogroman ili velik’, a ne da se vrt širi. U vremenu objave Kur’ana, svaki arap je u vedrim noćima u pustinji, kada bi pogledao u nebo, mogao doći do zaključka da je ono ogromno. To ne ukazuje na naučno čudo bilo kakve vrste.

  Jasnije nam stvari postaju kad čitamo dalje, dakle ajeti 51-48:

  51:48. …i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro!

  Još jedan prevod:

  And the earth, We have made it a wide extent; how well have We then spread (it) out.

  Holandski prevod što je korišten u Harunovoj knjizi:

  … i Mi smo zemlju prostrli i kako smo divno Mi to uradili’

  Opet se prevodi razlikuju, tj. u jednom se pridjev ‘divno’ odnosi na stvoritelja, a u drugome na njegovu radnju. Čudno. To je ogromna razlika, jer nije jasno čija je to osobina – Božija ili od zemlje. Ubijeđena sam da je objava na samo jednom jeziku Božiji odnosno ljudski propust i postoje ogromne razlike u prevodima kad vidim ovako nešto. Ali na stranu to… Prostiranje zemlje se nikako ne može odnositi na širenje kosmosa, nego prije na ravnu zemlju. Kugla se ne prostire. Ono što je jasno kao suza je da ovi ajeti nemaju veze sa širenjem svemira nego se odnose na primitivnu predstavu ‘prostrte’, ravne zemlje sa iznad toga nebom. Predstava koju su u to vrijeme mnogi ljudi imali i koju je Muhamed moguće preuzeo iz Biblije. Poslije ćete još sličnih ajeta pročitati.

  Više od hiljadu godina prije rođenja Muhameda je autor biblijske knjige Jesaja napisao skoro identičan stih:

  Isaiah 42:5 This is what God the Lord says — the Creator of the heavens, who stretches them out, who spreads out the earth with all that springs from it.

  Big Bang u Kur’anu?

  Slijedeći ajet pojedini vjernici navode kao jedan od dokaza da Kur’an govori o Big-Bangu.

  21:30 Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali,

  Argument iza ovog je da je sve nastalo iz jedne tačke. Međutim, Big Bang nije ekplozija materije (a nebesa i zemlja čine cjelinu u obliku materije) koja se širila da ispuni svemir, nego se svemir i ‘prostor’ šire sa vremenom pa se tek kasnije formirala materija, zemlja, itd. i to mnogo kasnije. Od Big Banga je prošlo oko 13,8 milijardu godina. Poslije Big Banga je slijedio period mraka. Tek nakon nekih 30 miliona godina se formirale prve zvijezde. Tek 200 miliona nakon Big Banga je formirana galaksija u kojoj se mi nalazimo. 9 milijardu godina posle Big Banga je formiran solarni sistem u kojem je kasnije formirana zemlja. Formirana polahko zbog gravitacije, a ne nakon što je bila dio nečeg drugog pa raskomadana.
  A rough timeline of the universe
  Timeline of the universe

  A ta ideja da su zemlja i nebo bili jedno, pa kasnije razdvojena Božijom voljom, se ne pojavljuje samo u Bibliji i Kur’anu, nego i kod skoro svih religija koje su postojale kod Egipta i Arapskih zemalja. Ta ideja nije nikakvo čudo nit ima veze sa Big Bangom. Kod Egipćana je razvod Geba (Bog zemlje) od njegove žene Nut (boginja neba) prouzrokovala da su se razdvojili nebo i zemlja. Ep o Gilgamešu (Mesopotamija, 2700 – 600. god. prije nove ere!) također opisuje takav događaj – razvod Boga neba An i boginje zemlje Ki.

  Ne vezano za ovu temu – ali kad smo već pomenuli Ep o Gilgamešu – iz njega je u Bibliju i Kur’an isto vjerovatno preuzeta bajka o Noahu ili Nuhu i njegovoj lađi. Veoma slična poznata mitoloških priča (dakle bajka) je izmišljena oko 2600 godina prije nastanka nove ere. Po Kur’anu i Bibliji se ova bajka stvarno desila i to dugo vremena kasnije. Kada je Rawlinsonov učenik George Smith preveo jedanaestu ploču Epa o Gilgamešu, na engleski 1872, izazvao je veliku senzaciju, jer je u toj ploči bilo opisan potop, spašavanje itd. jako slično onome što je opisano u Bibliji i Kur’anu. Ako vas interesuju detalji o sličnosti i ne vjerujete da je ova Biblijsko-Kur’anska priča modificirana bajka, javite pa ću pisati opširnije.

  Idemo dalje čitati u Kur’anu da vidimo šta piše o Big-Bangu, zemlji i nebu/svemiru.

  21:31-33 Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali. I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.

  14:33 … i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom;

  Noć i dan se smijenjuju, mjesec i sunce. Tu nema ništa naučno nego je nešto što čak mala djeca vide i mogu skontati. A pazite šta piše – Sunce i Mjesec plove nebeskim svodom i tim stalnim kretanjem nastaju dan i noć, dakle sunce se kreće iznad (ravne, nepokretljive) zemlje. I ovdje je sve stvoreno radi čovjeka i sve je osigurano i Sunce plovi nebom. Nigdje ne piše da se zemlja okreće oko sunca ili da ima putanju. Zemlja je ravna i nepomična, kao što piše u drugim citatima. Podsjeća me prije na pogrešnu primitivnu predstavu koju su ljudi prije imali u to vrijeme.

  36:37-40 I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku.
  I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.
  I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.
  Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.

  Ovdje isto tako vidimo da se sunce kreće. Ne piše ništa o Zemlji ili njenom kretanju i sve je pisano sa ljudske tačke gledišta. Sunce se kreće do određene granice do koje je Bog odredio. Nakon toga nastaje mrak i mjesec koji se uvijek vraća. Opet piše da oboje plove svemirom, i sunce i mjesec. Ne mogu jedno drugo dostići nit noć može dan prestići. To je obična ljudska observacija i to sa određene tačke gledišta sa zemlje, koja je centar svega. Čak ne važi da noć ne može prestići dan. Na polovima noć zna trajati mjesecima, preko 180 dana. Onaj ko je pisao tekst Kur’ana to očigledno nije znao. Nije skontao da na polu sunce ne zađe po šest mjeseci. Jadni eskimi koji bi željeli da poste – potrefi se da čitav ramazan sunce nikako ne zađe. Valja izdržati mjesec posta bez minute iftara. A nekad bude čitav ramazan mrak. ‘Božije’ instrukcije za post u Kur’anu samo imaju smisla na nekim dijelovima zemaljske kugle. Također bi se moglo reći da sa određene tačke gledišta mjesec može dostići sunce u smislu pomračenja sunca.

  In polar regions, the longevity of day and night vary during summer and winter. Muhammad didn’t know about this and he only repeated earlier geocentric ideas.

  13-2 Allah je nebesa, vidite ih, bez vidljivih stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim
  13-3 On je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko, dao; On dan zastire noću.

  Nebesa su ovdje opisana kao nešto što vidimo sa zemlje, dakle to veze nema sa ogromnim svemirom niti širenjem, nego samo sa nebom koje vidimo iznad sebe. Zemlja je ravna, doslovno piše, a također je i nepomična zbog brda, ponoći je mrak, što je obična primitivna ljudska observacija i nikakvo čudo. Kao što znamo su ljudi 6000 god. prije nove ere pratili ‘kretanje’ sunca, ne znajući da se zemlja okreće. Inače brda i rijeke nisu uopšte nepomične, ali o tome ćemo kasnije. Pominje se samo mjesec i sunce koji se nebom kreću a ne zemlja nit druge planete i što više čitam Kur’an – sve više me opis svijeta podsjeća na primitivnu predstavu ravne zemlje. U glavnom se nigdje ne govori o Big-Bangu. Da je tako, morala bi bar bilo gdje biti pomenuta neka eksplozija ili slično, međutim nije tako.

  Usput naletih ponovo na paradoks, ovaj put u redoslijedu stvaranja neba i zemlje.

  (79:27 – 79:33) A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
  svod njegov visoko digao i usavršio,
  noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.
  Poslije toga je Zemlju poravnao,
  iz nje je vodu i pašnjake izveo,
  i planine nepomičnim učinio –
  na uživanje vama i stoci vašoj

  (2:29) On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.

  Ne mogu oba dijela biti istinita, jer tvrde suprotno. U 2-29 piše da je prvo zemlja stvorena i čak uređena, pa onda tek nebo. Međutim nije tako. Svemir postoji 13,8 milijardu godina. Zemlja se kasnije formirala, tek 9 milijardu godina posle nastanka svemira se prilično ohladila i počela se formirati atmosfera.
  The Earth has cooled and an atmosphere develops. Microscopic living cells, neither plants nor animals, begin to evolve and flourish in earth’s many volcanic environments.
  Funkcija brda?

  Da bi vjernici dokazali ‘apsolutnu naučnu istinu u Kur’anu’, često navode sura u kojima je opisana funkcija brda. U njima piše da je Allah brda na zemlju postavio da bi se ona tresla i iz nekog čudnog razloga vjernici u ovome vide nekakvo naučno čudo.
  U prošlom dijelu smo već zaključili da mnogi stihovi nemaju veze sa modernom naukom, nego sa primitivnom kosmologijom ravne zemlje.

  Jedan primjer:

  Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda žele stizali.

  Argument iza ove priče je da brda navodno trebaju spriječiti zemljotrese (zašto bi Svemogući uopšte stvarao zemlju po dizajnu da se ona trese pa je zatim krpio?) zbog toga što brda imaju duboke igle koje sprečavaju da se zemlja trese. E pa ako je funkcija brda sprečavanje zemljotresa, onda ona ne ispunjavaju svoj zadatak. Zemljotresi se ipak dešavaju i to najčešće u brdovitim mjestima.

  A brda nisu kao neki gotovi objekti koji su postavljeni na zemlju kao što piše u Kur’anu, negu su nastala prilikom procesa zvanim ‘tektonika ploča’, što vjerovatno svaki srednjokolac uči u srednjoj školi. Barem, ja se dobro sjećam toga, a imam i atlas sa posebnim kartama o kretanju tih ploča. Ovaj link vas vodi na stranicu sa Wikipedie o Tektonici ploča.

  tectonic plates

  Lithosfera, zemljina kora, se sastoji od raznih ploča koje ‘plove’ po podlozi zvanoj astenosfera. Prilikom pokretanja dolazia do sudaranja i nastaju brda, proces koji traje milionima godina. Brda dakle nisu nepomična kao što piše u Kur’anu. U srednjoj sam učila o raznim endogenim procesima (pokreti koji ‘iznutra’ utiču na oblikovanje reljefa Zemlje), o kruženju ‘kamena’, obnavljanju kore, brda, koji traju dugo i exogenim procesima kao što su erozija i sedimentacija. Po tome ova sura u Kur’anu nema veze sa naukom, jer po njemu je zemlja je ravno polje, a na njoj su postavljena brda! Iznad je nebo kojem se kreću mjesec i sunce.
  Linkovi Wikipedijinih stranica o geomorfologiji (nauka o reljefu) i o endogenim procesima.

  78:6-7 Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stupovima…

  Ista slika se ponavlja.

  On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,

  And He also said: And he has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you. (Qur’an 16:15).

  This is the most incorrect and absurd statement in this chapter! If you do not believe, please check the University of Edinburgh’s Global Earthquake Map. Notice that nearly ALL of the recent seismic activity is in mountainous areas. If the mountains are are “firmly fixed” and are supposed to prevent the earth from shaking, then I suggest that they are doing a very poor job!
  Kur’an i atom… ili nešto tako

  Atomi su osnovne gradivne jedinice tvari i najmanje jedinice hemijskih elemenata. Ima muslimana koji misle da je ovo znanje prije 1400 godina objavljeno u Kur’anu i misle da je to nekakvo čudo koje dokazuje da je Kur’an Bozija riječ.

  10:61 Što god ti važno činio, i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.

  U nekim prevodima je riječ ‘dharra’, koja je ovdje prevedena kao ‘trun’, prevedena kao ‘atom’. Ta riječ ima više značenja: trun, zrno, mrav, praška i kao što neki tvrde atom. Na šta se ovdje tačno misli, to nije jasno. U gornjoj suri koja govori kako je Kur’an jasan, se dalje ne pominju ni elektroni ni protoni ni neuroni, koji su neophodni u opisu atoma, tako da ne znamo da li se odnosi na atom ili na mrava. Jedino što mi je jasno upravo jeste da u ovome nema ničeg jasnog!

  Ali što nam je veoma dobro jasno i poznato je da su razni filozofi kao na primjer atomisti Demokrit (Democritus), Leukip (Leucippus) i Epikur (Epicurus) već pričali o atomima skoro 1000 godina prije rođenja Muhameda. Nikakvo čudo dakle.
  http://bs.wikipedia.org/wiki/Atom
  http://bs.wikipedia.org/wiki/Epikur

  Poslijedni primjer. Po nekom Hadisu je poslanik Muhamed nekad rekao da nije lijepo piti vodu stojeći. Skoro je navodno u nauci otkriveno nešto što se poklapa sa tim (gdje to?) i sad to pojedini vjernici odma navode kao neki dokaz. Poznato je u nauci da je na pr. loše za zdravlje dijeteta kada rođaci prvog koljena dobiju dijete, a to je mnogo nezdravije od napiti se stojeći ili pojesti komad svinjetinje, ali eto u Kur’anu je dozvoljeno. Nigdje ne piše da ne valja. Toliko o tom argumentu koji u krajnje nema nikakve veze sa dokazivanjem. Ako neka osoba pogodi nešto što će desiti, zar to treba znači da ona uvijek govori istinu ili ima kontakt sa Bogom? Ima još mnogo tekstova u Kur’anu koje vjernici navode kao neke naučne fenomene i čitala sam zašto ni oni nisu tačni. Mnogi su čak apsurdni i pojedini muslimani se samo gore blamiraju stalno navodeći nekakve nove ‘dokaze’. Sad ih ima masa koji mal te ne kad nađu slovo B u Kur’anu odma vide Big-bang. Ako vas možda interesuju drugi primjeri, pogledajte linkove ispod i komentare.
  Wiki Islam: Scientific errors in the Qur’an
  Does the Qur’an have any scientific miracles?
  Answering islam: comments on ‘Is it truth?’
  The Qur’an and science: do they agree?
  Meni ne smeta što neko vjeruje u nešto, pogotovo ako vjeruje za sebe. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne bi vjerovatno nikad ni pisala o ovome niti bi otkrila za greške u Kur’anu, da pojedini vjernici sami nisu pokušali da me ubijede u te stvari. Većinom samo šutim kad je riječ o vjeri i klonim se rasprava jer ne želim nikoga uvrijediti, ali ovaj put ću odgovoriti.

  U Kur’anu piše da da je Allah stvorio čitav svijet sa smislom i radi ljudi. Bog je postavio po ravnoj zemlji planine i staze kako bi stoka pasla po brdima i mi imali korist od toga. To mi je nekako od uvijek bila čudna ideja. Te planine postoje milionima godinama duže nas i stoke i razne životinje svakakvih čudnih vrsta su hodale po njima i izumrle prije nego što je moderni čovjek naprvio prvi korak na zemlji, a većina planina je stojalo pusto veoma veoma dugo i još uvijek stoji. Zar niste nikad čitali o veličini svemira ili gledali kakve emisije o tome? (ili možda želite da vam preporučim neku fascinantnu emisiju o tome koja će vam dati ikakvu bolju predstavu koliko smo mi mali i kakvih sila ima u svemiru?) Ili o nastanku svijeta prije 13,8 milijardi godina, o prvom životu, o dinusaurusima prije 150-200 milijona godina? Čemu toliki svemir ‘stvoren za nas’ sa ogromnim brojem galaksija kad ne možemo doći nidokle? Zašto toliko nezamišjivo dugo život postoji bez nas, ako je stvoren zbog nas? Koliko je samo vrsta života uginulo milionima godina prije nas… Čemu tolike druge planete i planine, da ne pominjem zvijezde i galaksije, kad tu nema života i stoke da po njima pase travu a kamo li ljudi? A da ne govorim o silama poput supernova, crnih rupa i sl. zašto se nigdje u Kur’anu ne pominju ako je to naučna knjiga?

  Svemir postoji 13,8 milijardu godina. Zemlja formirala tek 9 milijardu godina posle nastanka svemira, tad se prilično ohladila i počela se formirati atmosfera. Tek 10 milijardu godina nakon Big Banga se pojavio najprimitivniji život u obliku mikroskopskih ćelija. Biljke, životinje… sve to se formiralo mnogo kasnije. Tek je 600 000 godina prošlo od pračovjeka. To je veoma mali dio vremena spram odkako sve postoji. Stvarno nema smisla stavljati čovjeka u centar svemira i tvrditi da je sve stvoreno sa smislom u kojem čovjek igra najbitniju ulogu. A ta staromodna ljudska geocentričost se jako prepoznaje u mnogim religijama uključujući Islam.

  U religijskim zajednicama nije poželnjo kad neko tumači sam za sebe i jedan od glavnih funkcija religija i jeste kontrola ljudi, pogotovo takvih koji imaju svoje odstupajuće mišljenje. Zato je religija ‘grupna’, klanja ili moli se u grupama, da bi ljudi jedni druge držali na tom putu i osjetili ujedinjenost. To je vjernicima naravno i lijep osjećaj, ali nije džaba izmišljeno da se svaki dan klanja i to po 5 puta i to da se izgovaraju određene riječi. Možda ste čuli za poslovicu – čovjek kad 2 puta izgovori laž, treći put već i sam vjeruje u nju.

  Kada nekome nije dozvoljeno da u nešto sumnja ili sebi to neće dozvoliti, kako ta osoba može biti istinski slobodna i sama procijeniti da li je u zabludi ili ne? Ne može to nikako znati i ubijeđena je da su drugi u zabludi. Ne mora to biti nešto loše ako to osobu ispunjava, svi mi sebe na neki način zavaravamo, svi u nešto odlučimo vjerovati i pokušamo se oslonuti na to, valjda. Teško je tek tako pustiti ono što te od malih nogu uče. Religija ima svoje ljepote i koristi, ja ih nisam kao neki vjernici toliko osjetila, ali znam na pojedinim vjernicima da ih ispunjava. Ali u vjerovanju na slijepo ili u pratnji odredbi na slijepo leži također velika opasnost.

  Uzmimo na primjer ljude u sektama koji stvarno vjeruju u stvari koje su nama apsurdne i svašta drugima dopuste u ime Boga. Ne poredim sekte sa Islamom, ali je sličnost što čovjek nema slobodu i prostor da sumnja i što mu drugi mogu nametnuti svoje ideje bez dobrog razloga. Ali čovjek uči dok je živ i nikad nije kasno da se oslobodi nekih neistina i strahova. Ako stvarno tražiš istinu, bitno je imati tu slobodu da razmišljaš o čemu hoćeš i nemaš straha da sumnjaš u bilo šta. Zašto se plašiti sumnjati kad ti je dat mozak i sposobnost da sumnjaš? Kakav bi bio Bog ako bi te kažnjavao samo zbog toga što mu ne padaš na koljena, ako si dobra, iskrena osoba koja ne čini zlo, koja pomaže drugima više nego neki vjernik?

  Zašto sebe ograničavati zastarijelim odgovorima koje daje religija i ne koristiti mozak i ispitivati SVE? Svako pitanje koje možeš zamisliti? Riješiti se religije i priznati da mnoge stvari koje sam u gornjem tekstu navela nemaju smisla ne znači prestanak vjere u Boga, stvoritelja ili neku veću silu i da čovjek koji nema religije ne može biti spiritualan ili biti dobar i iskren u duši. I dalje možeš osjetiti tu ljubav prema većoj sili i u tom osjećaju možeš naći utjehu ako ti je potrebna. To je nešto tvoje što ti niko ne može oduzeti.

  Sumnja je početak mudrosti.

  If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things. ~ Descartes

  Prevod gornjeg citata. Da bi bio istinski tražioc istine, potrebno je da bar jednom u tvom životu posumnjaš u SVE. (koliko je moguće)

  Toliko o ovoj temi. Hvala puno na čitanju! Najbolji savjet koji ljudima mogu dati je da budu oprezni, da čitaju, da se školuju i poznato mi je da je i poslanik Muhamed bio za to što mi se svidjelo u Islamu. Za kraj se ipričavam za moguće greške i ako su neke od mojih riječi shvaćene kao uvrijedljive – religija je osjetljiva tema i nekad jednostavno ne mogu odoljeti sarkazmu, pogotovo kada pojedini počnu pametovati i širiti neistinu.

  Također moram napomenuti da je ovaj tekst sastavljen od mnogobrojnih postojećih tekstova iz knjiga kao i sa interneta koje sam sakupila, prevela, prepisala, izmjenila i složila kao jednu cjelinu. Mnoge riječi su moje, a neki elementi kao prvi dio uvoda su preuzeti od drugih autora. Tekst koji ovdje rado dijelim/proširujem dakle nije čisto moj, (ne pišem ga za novine ili knjigu pa zato ne moram brinuti plaho za copyright, nego ovo čisto radim jer mi je hobi) ali stojim iza ideja.

  Nadam se da će od ovoga bar neko od čitaoca nešto novo shvatiti ili naučiti. To je jedna od stvari koja me ispunjava u životu – pomak i razumijevanje pomoću rasprave o naučnim, filozofskim i umjetničkim temama. Za taj pomak svo svi zajedno odovorni. Ako vam nešto nije jasno ili želite prevod, samo javite. Nije mi mrsko objašnjavati i cijenim radoznalost. Glupa pitanja ne postoje – gluplji je onaj koji ne pita plašeći se da će ispati glup ili pogriješiti. Od pitanja i grešaka se uči.^^

  Citiram za kraj još par divnih riječi od Albert Einstein-a, jednog po meni velikog i brilijantnog naučnika čije riječi me (kao što ste možda već primijetili) inspiriraju više nego bilo kakav religiozni tekst, bez obzira na to što su to riječi od pogrešivog čovjeka. Riječi od kojih smatram da nikome neće nauditi u koliko ne budu shvaćene kao apsolutna istina. ^^

  ‘The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.’

  ‘The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed.’

  ‘Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.’

  ‘A man’s ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.’

  ‘I have no special talents. I am only passionately curious.’

  ‘A person who never made a mistake, never tried anything new.’

  ~ Albert Einstein

  Sa poštovanjem


  E.S.

  7 Responses to “Ne vjerujte propagandi modernih muslimanskih ‘naučnika’. Nema nikakvih naučnih čuda u Kur’anu!”

  • Anonymous:

   tvoja objasnjenja su toliko glupa da je to nepovjerovat

  • Svaka čast za trud:

   Odličan tekst, osim za zatucanog Anonymous-a.

  • doler:

   e glupane, ja kontam aj sad ce od naucnika nekih postavljati komentard, a on svojom glavom nabada nesto. ahhahaha a budaletine. ne postoji greska u kur’anu

  • Izgubih vrijeme:

   Ne postoji ni jedan dobar argument u cijelom tekstu da se nalazi barem jedna greška u Kur’anu

  • Eny:

   Poštovani Anonymous. Tvoja ‘rečenica’ (ukoliko je mogu nazvati rečenicom) je toliko jadna, da bi rekla da imaš maksimalno 7 godina. Ukoliko si stariji ili starija, preporučujem ti da pod hitno ponoviš osnovnu školu i prvo se naučiš čitati i pisati pa onda dođeš ponovo i reaguješ na sadržaj kao neko pismen. :)

  • I must say it was hard to find your page in search results.
   You write interesting articles but you should rank your page higher in search engines.
   If you don’t know 2017 seo techniues search on youtube: how to rank a website Marcel’s way

  • Hi fellas! Who wants to see me live? I have profile at hotbabescams.com, we can chat,
   you can watch me live for free, my nickname
   is Anemonalove , here is my pic:

   [img]https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg[/img]

  Leave a Reply

  Calender
  June 2014
  M T W T F S S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
  Subscribe!
  Me on Goodreads!
  Shops I like
  Bestel nu gratis en vrijblijvend de Large catalogus!

  The Sting Online Shop

  Inspirational people

  Albert Einstein
  A person who never made a mistake, never tried anything new.

  ~ Albert EinsteIn

  Stephen Hawking
  Although I cannot move and I have to speak through a computer, in my mind I am free.

  ~ Stephen Hawking


  Mahatma Gandhi

  You must be the change you want to see in the world.

  ~ Mahatma Ghandi


  Hermann Hesse

  Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf.

  ~ Hermann Hesse